0902 331 222

VÝHODY INDIVIDUÁLNEHO CVIČENIA POD DOHĽADOM TRÉNERA

V dnešnom uponáhľanom svete si ľudia čoraz viac hľadajú spôsob ako svoj čas

využiť čo najefektívnejšie a to platí aj o cvičení. Treba si uvedomiť že tak ako svet

technológií aj svet fitness napreduje a preto takzvané „prenášanie železa“ už dnes

nie je ako sa hovorí v móde. Cvičenie sa uberá smerom k cvikom s vlastnou váhou

a je zamerané hlavne na funkčnosť ako na prvotný efekt ktorým sú nafúknuté svaly.

Musíme si uvedomiť že väčšina ľudí nedokáže efektívne pracovať ani s vlastnou

váhou a samotné dvíhanie činiek pre človeka ktorý sa zameriava hlavne na zlepšenie

svojej sily, držanie tela alebo úpravu hmotnosti či kondície nemá vôbec žiadny efekt.

Ale keďže cvičenie s vlastnou váhou a aj samotné funkčné cvičenie je v podstate veda,

tak bežný laik nedokáže dodržať pri takomto cvičení správnu techniku ani postup

a preto sme sa v našom FITKU zamerali presne na túto skupinu ľudí. Chceme ľudom

pomôcť zlepšiť svoje fyzické parametre, kondíciu alebo napomôcť pri odstraňovaní

rôznych zdravotných problémov (či už s chrbtom, alebo ktoroukoľvek  časťou tela)

no a v neposlednom rade aj ľudom ktorý chcú upraviť svoju váhu.

Naši tréneri sú športovci rôzneho zamerania pripravený byť tu pre Vás v časoch ktoré

Vám vyhovujú či už kvôli práci alebo deťom a pripravený pomôcť s Vašimi výzvami ktoré

ste si dali a to či už formou vedenia tréningu, alebo aj s tým súvisiacou pomocou úpravy

 stravy ktorá je vo všetkých smeroch základný kameň úspechu.

Čiže ak to zhrnieme tak také hlavné výhody individuálneho tréningu s trénerom sú:

- odborný dohľad na dodržanie správnosti cvičenia

2-tvorba tréningov so zameraním na dosiahnutie Vašich cieľov

3-časové prispôsobenie sa Vašim možnostiam a potrebám

4-dohľad trénera na to aby ste svoj tréningový čas využili na 150% (žiadne prechádzanie a ťukanie do      mobilu počas tréningu, či výhovorky typu: toto nezvládnem..)

5-Vyhnutie sa preplnenému fitness centru a rôznym škodoradostným pohľadom a poznámkam

od iných cvičencov

6-A v neposlednom rade veľká motivácia chodiť na tréningy pravidelne a tým zvýšiť

svoje šance na ÚSPECH!!  

          Čas letí a kto sa nerozhýbe teraz, možno sa neskôr nerozhýbe už vôbec.. Tak neváhajte a kontaktujte nás lebo PRVÝ TRÉNING JE ZDARMA!!!